Anne is eigenaar van Coach020 dat zich helemaal richt op het coachingsvak. Zowel op het coachen van individuen en teams als opleidingen tot coach. Altijd staat het nemen van verantwoordelijkheid centraal. Anne heeft psychologie gestudeerd en heeft vervolgens veel aanvullende coachopleidingen gedaan zoals executive coaching (VU), Voice Dialoque, Strategisch coachen, Transactionele analyse en EMDR. Ook is zij gecertificeerd Birkman-consultant en gecertificeerd om andere psychologische testen af te nemen. Samen met Intse Hamstra startte zij in 2015 Huis aan het hof.

CS1405160637-435 Anne